Historien om…

I pinsen 1958 var det klart for å sette poteter der Elstad camping ligger i dag. Men en ispropp demmet opp sidevassdraget Brandstadelva og skapte en plutselig flom som skylte all matjorda ut i Gudbrandsdalslågen.

Elstad camping i generasjoner

Arealet var dermed ikke brukbart for matproduksjon lenger, og bonden på Elstad – Hans Forbrigd, startet et overnattingstilbud som raskt ble veldig populært. Sønnen til Hans – Ole Jørgen Elstad, overtok Elstad i 1973 og satset videre på campingdriften. I 1976 ble servicebygg, sanitæranlegg og campinghytter tegnet av Johan Refsum arkitektkontor og prefabrikert på Ringebu sag og høvleri.

Ole og Eva Elstad har drevet gården og campingplassen i over fire tiår. Nå har deres sønn Hans Christian Elstad overtatt gårds- og campingdriften. Området har lange tradisjoner som stoppested for reisende gjennom Gudbrandsdalen.

Elstad gård

I dalsiden rett opp for campingplassen finner du Elstad gård. Dette er familiegården som har hatt mange spennende funksjoner og lange tradisjoner. På 1700– og 1800-tallet fungerte gården som skysstasjon og gjestgiveri. Like ved på oversiden av gården passerer Pilgrimsleden som går langs den gamle Kongevegen. Her har det vært stor trafikk oppgjennom tida av både vanlig folk og konger. Ikke langt unna gården ligger også Ringebu Stavkirke. 

På 1700– og 1800-tallet var det skysstasjon og gjestgiveri på Elstad gård